ΠΔΕ Αττικής: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) - NEWSEAE.GR

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εγγεγραμμένους στους Τελικούς Ενιαίους Αξιολογικούς ΠίνακεςΥποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για τοποθέτησή τους στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24.9.2018 και ώρα 15.00.

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://pdeattik.ddns.net είτε, με αποστολή, συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, της δήλωσης προτίμησης που προσαρτάται στην παρούσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ή στο fax 210.6450609 και 210.6450298.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαγράφονται από τον πίνακα.

Σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ΄Εργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης»,οι θέσεις προς πλήρωση στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, ανά κλάδο, έχουν ως εξής:

1) στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τρεις (3) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): οκτώ (8) θέσεις,

γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο και 5ο  Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τέσσερις (4) θέσεις,

εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): δύο (2) θέσεις,

στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,

ζζ) Γαλλικής (ΠΕ05): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο,3ο, 4ο, 5ο και    6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

ηη) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

θθ) Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

ιι) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

ιαια) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο και 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,

ιβιβ) Μουσικής (ΠΕ79): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο και 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

ιγιγ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 3ο και 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου,

ιδιδ) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιειε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,

ιστιστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιζιζ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

2) στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα το Μαρούσι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): δύο (2) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): πέντε (5) θέσεις,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): δύο (2) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ 03): μία (1) θέση,

εε) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): μία (1) θέση,

στστ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ζζ) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 3ο, και 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

ηη) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

θθ) Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο,3ο και 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

ιι) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ο, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, 1ο, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου και Κρήτης,

ιαια) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιβιβ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία(1) θέση και

ιγιγ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

3. Στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα το Αιγάλεω και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τρεις (3) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): οκτώ (8) θέσεις,

γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 4ο και 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τέσσερις (4) θέσεις,

εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): δύο (2) θέσεις,

στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,

ζζ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ηη) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

θθ) Μουσικής (ΠΕ79): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 4ο και 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

ιι) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας,

ιαια) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιβιβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 2ο,4ο, 5ο, 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ο, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου και στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας,

ιγιγ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιδιδ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

4. Στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα τη Νέα Σμύρνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης Δ΄ Αθήνας:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): δύο (2) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): πέντε (5) θέσεις,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): δύο (2) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ 03):μία (1) θέση,

εε) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): μία (1) θέση,

στστ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ζζ) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και στα 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου,

ηη) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

θθ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 3ο, 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου,

ιι) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας,

ιαια) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιβιβ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο, 3ο, και 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ.Αττικής

ιγιγ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιδιδ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

5. Στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Παιανία και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): δύο (2) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): έξι (6) θέσεις,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τρεις (3) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ 03): μία (1) θέση,

εε) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): μία (1) θέση,

στστ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ζζ) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

ηη) Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Κρήτης,

θθ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο και 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,

ιι) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιαια) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιβιβ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

6. Στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα για περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): δύο (2) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): έξι (6) θέσεις,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τρεις (3) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ 03): μία (1) θέση,

εε) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): μία (1) θέση,

στστ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ζζ) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

ηη) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 2ο, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,

θθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιι) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και σε όλα τα υπόλοιπα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της χώρας,

ιαια) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, στα 1ο, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας,

ιβιβ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιγιγ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Αττικής

Χαράλαμπος Λόντος                  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- ΥΠΠΕΘ, Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.- Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.- Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- ΚΕΔΔΥ Αττικής.

5.- ΚΠΕ Αττικής.

6.- Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!