Οριστικοί Πίνακες των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

e aitisi.sch.gr newseae.gr

Στο http: e-aitisi.sch.gr δημοσιεύτηκαν οι Οριστικοί Πίνακες των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

   Πίνακες Αποκλειομένων
      Εκπαιδευτικοί ΠΕ60, ΠΕ70 από τους πίνακες αναπληρωτών γενικής παιδείας
      Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες αναπληρωτών γενικής παιδείας


   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      06-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.


   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      06-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.

   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      12-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.


   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      12-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.

   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      12-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.


   Πίνακας Κατάταξης Ωρομίσθιων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:   Κύρωση πινάκων.
      06-07-2018:   Πρώτη ανάρτηση.


    Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
      Ενημερώσεις:
      18-06-2018:   Πρώτη ανάρτηση.


    Πίνακας Αναπληρωτών για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)
      Ενημερώσεις:
      08-08-2018  

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


   Πίνακες Αποκλειομένων
      Εκπαιδευτικοί ΠΕ60/ΠΕ61 και ΠΕ70/ΠΕ71 από τους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής.
      Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής.


    Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
      24-08-2018:  Κύρωση πινάκων.
      02-07-2018:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60/ΠΕ61 και ΠΕ70/ΠΕ71.
      28-06-2018:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων δευτεροβάθμιας.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!